טרופי עולם וירטואלי לילדים ונוער מזמין אתכם לחוויה בלתי נשכחת במשחק מלא בהפתעות, משימות, חברים, תחרויות, משחקים, פריטים, תנועות ועוד ים של כיף! התחל לשחק בטרופי עולם וירטואלי כבר עכשיו! תוכלו להסתובב בפארק מלא משתמשים, או לבקר חברים חדשים בבתים. תוכלו לטייל עם החיה שלכם ולהשוויץ בה מול כולם. תוכלו לשוחח עם משתמשים, להחליף איתם פריטים ולשחק איתם בים של משחקים. טרופי - ההרפתקה הגדולה מתחילה!
1. תקנון
כל שימוש באתר זה (להלן: "האתר") יהא כפוף להסכמה ולציות לכל ההוראות והתנאים דלהלן (להלן: "ההסכם","התקנון") ומותנה בהם. שימושכם באתר מביע את הסכמתכם להיות כפופים ומחויבים להוראות הנ"ל. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. תנאי התקנון מפורסמים באתר זמינים בכל עת והינם חובה לעיון והסכמה ע"י משתמשים המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18, נדרשים ליידע את הוריהם ו\או את האפוטרופוסים שלהם בדבר הוראות תקנון זה, וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא במסגרת האתר. הנהלת האתר (להלן: "צוות האתר") שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בכל עת את התקנון לפי שיקול דעתה האישי. מתן הודעה על השינויים בתקנון זה יוודעו למשתמשים אך ורק על שינויים גדולים, וזאת לפי שיקול דעתה האישי של הנהלת האתר. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

2. שימוש באתר
הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות שימוש אישיות בלבד, ולא למטרת שימוש מסחרי. המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, המשחק, המוצרים ו\או השירותים שמקורם באתר אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי ובכל עת, לשנות ו\או להפסיק כל חלק באתר. בנוסף לכך, אנו רשאים מעת לעת להתנות בתשלומים את הגישה לחלק מן האתר או כל האתר, לפי שיקול דעתנו.
חלקים מן האתר פתוחים לשימוש בלעדי ל"מנויי ViP" (להלן: "מנויים"). על מנת להצטרף כמנוי באתר עליכם להיות רשומים כמשתמשים באתר ולרכוש מנוי בעמוד רכישת המנויים בכתובת [www.tropy.co.il\membership]. אנו רשאים לקבל או לדחות בקשת הצטרפות למנוי לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
אינך רשאי (ואתה מסכים שלא להתיר לאדם אחר):
א) להפיץ מחדש, למכור או להעתיק את המשחק באופן אחר;
ב) לשנות, לתרגם או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על המשחק;
ג) לנסות לבצע הידור לאחור, להנדס לאחור, לפרק או להקטין בכל דרך אחרת את המשחק לצורה הניתנת לקריאה על ידי אדם, אלא אם החוקים הרלוונטיים אוסרים באופן מפורש הגבלה זו;
ד) להסיר כל זהות, זכויות יוצרים או הודעות קנייניות אחרות;
ה) ליצור תוכנה אחרת המשלבת בכל דרך שהיא את המשחק.
מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכן או המשחק לכל שרת או מיקום אחר לצורך העתקה נוספת או הפצה מחדש, אסורה במפורש. הינך מאשר כי המשחק אינו מיועד לשימוש בקשר עם כל אדם שנמצא סיכון גבוה או פעילות קפדנית והנהלת האתר אינה נושאת באחריות ולא תהיה אחראית על השימוש במשחק במצבים כאלה. אינכם רשאים להשתמש באתר או לתרום לפעילויות במידה ולפי שיקול דעתנו הבלעדי מעשייך הם מעשי מרמה, תועבה, פiרנוגרפיה, פעילות מסחרית, פעילויות בלתי חוקיות, כולל דואר זבל וספאם, טיפוח שנאה כלפי קבוצה כלשהי של אנשים (דת, ו\או גזע, ו\או ומין ו\או נטייה מינית), הוצאת דיבה והתנהגות שתפגע או עלולה לפגוע באחרים. אנו או צדדים שלישיים עשויים מעת לעת להצב פרסומים מסחריים באתר. הדויק, האיכות, האמינות, החוקיות או הבטיחות של הפרסומים אשר מוצגים על ידי צדדים שלישיים אינם תלויים בנו והשימוש בהם הוא על אחריותכם בלבד. בשום נסיבות שהן, לרבות, ללא הגבלה, רשלנות, אין אנו אחראים לנזק אישי או לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי, לרבות ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה עסקית תחת כל תיאוריה משפטית (נזיקין, חוזה או כל סיבה אחרת), תוצאה הנובעת משימוש, או מחוסר יכולת השימוש, לתוכנה או לחומרים או לתפקידים הזמינים דרך האתר, גם אם קיבלנו הודעה על האפשרות לנזקים אלה. בשום נסיבות שהן לא נישא באחריות בגין נזק עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמא או תוצאתי כלשהו הנובע מהשימוש או מחוסר היכולת להשתמש באתר זה או בתוכנו. או הנובע בגין עלות השגת טובין ושירותים חלופיים. או נובע מטעויות כלשהן במידע המתקבל כתוצאה מהשימוש באתר זה, או מאמירות\התנהגות של צד שלישי כלשהו באתר זה. או משימוש בכל שירות\מוצר\קידום\השתתפות בסקרים או שאלונים למינהם, אשר מוצעים ע"י צד שלישי או על ידנו באתר או בקשר אליו. בכל מקרה, כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווח, שם טוב, מוניטין, שימוש נותנים או נכסים בלתי מוחשיים אחרים, אף אם קיבלנו הודעה על אפשרות התרחשותם של נזקים כאמור, בין אם על בסיס חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוחלטת, או באופן אחר.

3. 1. פירסום תכנים באתר
על ידי העלאה, ו\או פרסום, ו\או הגשה, ו\או שיבוץ, ו\או שליחה, ו\או שידור, ו\או הפצה של תוכן לאתר, אתה (ו\או ההורים שלך\האפוטרופוסים אם אתה מתחת לגיל 18) מעניקים באופן אוטומטי (או מתחייבים כי הבעלים של זכויות אלה הוענקו במפורש) להנהלת האתר זכות, רישיון, תרגום, יצירה ו\או הפצה של חומרים אלה ו\או שילובם של חומרים אלה בכל צורה. כמו כן, אתה מתחייבת כי כל הזכויות "המוסריות" וזכויות אחרות המוכרות ברחבי העולם (לרבות, ללא הגבלה, הקהילה הכלכלית האירופית), בוטלו. בנוסף לכך, כל התוכן שסופק הינו באחריותו הבלעדית של הגורם ששידר ו\או העלה את התוכן לאתר. בהתאם, מובהר בזאת, כי מקום בו תבחר (בין כמשתמש רשום ובין כאורח) למסור ו\או לשדר ו\או להעלות תכנים במסגרת שימושך באתר, בכל מדור ו\או שירות במסגרתו או בקשר עמו נמסר התוכן, אתה (ולמען הסר ספק, לא בעלי האתר, ולא כל גורם אחר הקשור בהפעלת האתר) תהיה האחראי הבלעדי לתוכן האמור, ולתוצאות מסירתו ו\או שידורו \או העלתו לאתר ו\או פרסומו בכל דרך אחרת (לרבות מבלי לגרוע מהאמור, תגובות שיתעוררו כתוצאה ממסירת תוכן כאמור, ככל שיתעוררו), וזאת, בין במישרין ובין בעקיפין. אנו רשאים לסיים את הגישה של משתמש לרבות בעקבות שיחות או פירסום תכנים באתר שנחשבים בעיניינו לא ראויים או עוברים על חוקי תקנון זה.

3. 2. מדיניות פרטיות
השימוש במידע שנאסף במהלך השימוש באתר או על-ידי השימוש בו, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, הנמצאת כעת בכתובת [www.tropy.co.il\privacy-policy]. באמצעות האתר, אתה מסמן את הסכמתך למדיניות הפרטיות של טרופי. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, אל תשתמש באתר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות הפרטיות של האתר בכל עת. שינויים יפורסמו בעמוד בו מדיניות הפרטיות מפורסמת כעת. במידה ותשתנה כתובת העמוד תוכלו לדעת על כך באמצעות התקנון הנ"ל. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר פרסום שינויים אלה במדיניות הפרטיות, יאפשר לך לקבל את השינויים.

4. תקלות ואי זמינות
במידה וארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו\או ברשת המחשבים, ו\או ברשת החשמל, ו\או מסיבות תחזוקה כל שהן, אשר יכולות להשפיע במישורין ו\או בעקיפין על התנהלותו התקינה של האתר בכל אופן שהוא, אנו נשתדל לטפלן בהקדם האפשרי שינתן לנו, ולא תהא למשתמשים כל טענה, ו\או דרישה, ו\או תביעה כלפי האתר ו\או מי מטעמה.

5. חסימות והרחקות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים את הגישה שלך לכל האתר או לשירותים הקשורים אל האתר או לכל חלק ממנו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, אשר סיום זה עשוי לכלול סגירה אוטומטית של חשבון המשתמש שלך על ידינו. משתמשים שנחסמו לא יהיו זכאים לזיכוי כספי.

6. קניין רוחני
בעלות על חומרים. הנהלת האתר מחזיקה בכל החומרים המופיעים באתר, לרבות כל סימני מסחר, שמות מסחריים, סמלי לוגו, עיצובים, גרפיקה, תמונות, סרטונים, טקסט, תוכן, גרפיקות או חומרים אחרים ("תוכן"), סימני מסחר, פטנטים, זכויות מוסריות וזכויות קניין רוחני אחרות. כל הזכויות שמורות לטרופי, מצהירות בזאת ומאוחסנות בזאת, ואינך רשאי לעשות שימוש בלתי מורשה בתוכן, לרבות שימוש בתוכן באופן שעלול לגרום לבלבול בקרב הצרכנים, שימוש בתוכן באופן מסחרי או כל הפרה אחרת. מבלי להגביל את האמור לעיל הנהלת האתר תהיה חופשית להשתמש בכל התוכן (כולל מסירת) בכל מדיה כפי שהיא רואה לנכון.

7. מסרים ציבוריים
ישנן מספר אפשרויות לשליחת מסרים למשתמשים באתר. אחת מהן היא על ידי שיחה קבוצתית במשחק אשר לכל אחד יש אפשרות לצפות בשיחה. מסרים אלו מותרים אך ורק לצרכים שאינם מסחריים ובכפוף לתנאי השימוש הנ"ל. אתם עשויים להתקל במשתמשים שאתם עלולים לא להסכים עם דעותיהם, משתמשים אשר עלולים להעליב, או לתת לכם תחושה של חוסר נעימות, משתמשים שמפרסמים דברים מטעים, מסיתים או לא חוקיים. המסרים שתשלחו באתר יפורסמו לכל אדם שנמצא באתר. ואתם מסכימים כי האחריות על השימוש ו\או הצפייה במסרים כאלו ואחרים של משתמשים באתר הם על אחריותכם בלבד. מידע המתקבל מן המסרים עשוי להיות לא מהימן ולכן אין להסתמך על שום משתמש שמוסר מידע באתר. איננו אחראים לשום חומר אשר מוצג\מוגש על ידי משתמשים ולא לפעולות כלשהן הננקטות או הנמנעות על בסיס חומרים מוגשים כאמור. הנכם מוותרים על כל זכות או תרופה מן הדין או מן היושר שיש או שעשויות להיות לכם כנגדנו בקשר לחומרים המוגשים על ידי משתמשים אחרים. אנא התייחסו למשתמשים באותה המידה שהייתם מצפים מהם להתייחס אליכם. תנו להם תחושה שהם רצויים. התייחסו אליהם כמו בכל זירה ציבורית. המנעו ממילים שעשויות לפגוע באחרים. שמרו את שמכם, גילכם, כתובת המגורים שלכם, מספר הטלפון שלכם ואת בית הספר שלכם בסוד.

8. תשלומים
התשלומים באתר עשויים להתרחש באמצעות צד שלישי, לשם כך יש לשים לב לתנאי השימוש של הצד השלישי בו מתבצעת הסליקה. תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וכל שאר התנאים המוצגים באתר זה אינם קשורים לצד השלישי. מוצר וירטואלי שנרכש הוא מוצר אישי לאותו משתמש ולא תינתן אופציה להעברה בין חשבונות משתמשים. אין לבקש החזר כספי עבור מוצר וירטואלי. ניתן לבקש החזר כספי בעבור מנויים בלבד וזאת על פי הפירוט הבא. ניתן לבקש החזר בכל עת עד תום המנוי. כאשר יתבקש ההחזר בעמוד צור קשר, נבצע שקלול בכפוף לחוק הגנת הצרכן. בכל חבילת מנוי מצורפים פריטים שהם כחלק מחבילת המנוי, במידה והפריטים שהמשתמש קיבל בחבילה לא נמצאים אצלו יותר, המשתמש יחוייב על אותם הפריטים ולכן הם ירדו מסך תשלום ההחזר. ההחזר יישלח על ידינו עד 3 ימי עסקים ממועד שליחת התגובה מנציג תמיכה בה הנציג אומר שמגיע החזר (וזאת לאחר אימות המידע: מתי המשתמש רכש וכו') בעמוד צור קשר. ‎לאחר רכישת מוצר וירטואלי (למעט מנויים) אתם מתחייבים כי לא תבקשו ו\או תדרשו שום החזר כספי ולא תהא לכם שום טענה, ו\או דרישה ו\או תביעה כלפי הנהלת האתר ו\או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה וכל גורם אחר הקשור עמה) בקשר לכך. משתמשים שיבטלו מוצרים (לרבות מנויים) יורחקו מן האתר לצמיתות. כמו כן, משתמשים שיבטלו מנוי לא דרך עמוד צור קשר, גם הם יורחקו לצמיתות ולא יהיו רשאים לשום החזר כספי. ניתן לבקש החזר בעבור רכישת מנוי באמצעות שליחת הודעה להנהלת האתר דרך עמוד צור קשר בכתובת [www.tropy.co.il\contact], היא תטופל בהתאם לתנאים הרשומים בעמוד רכישת המנויים בכתובת [www.tropy.co.il\membership] ובכפוף לחוקים שבעמוד זה. מנוי שנרכש הוא מנוי אישי יחודי ובלעדי אל אותו המשתמש אליו הוא נרכש. לא תינתן אופציה להעביר את המנוי למעט מקרים חריגים.

9. קישורים לאתרי צד שלישי
האתר עשוי להכיל קישורים והפניות לאתרים של גורמים אחרים. אנו רשאים מעת לעת, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף או להוסיף קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הכניסה לאתרים הללו היא על אחריותכם בלבד. שימו לב שבאתרים אלו תנאי השימוש שלנו לא תקפים מכיוון שאתם מועברים לאתר אינטרנט אחר. לכן הפעולות באתרים הללו על אחריותכם בלבד. בעת מעבר מהאתר שלנו לאתר של צד שלישי לא תופיע לכם הודעה על כך, לרבות בפרסומות (לדוגמה: Google Ads) אשר לא ניתנות לשליטתנו.

10. טרופי-קוינז ופריטים
"טרופי-קוינז" (להלן: "מטבעות") הוא סוג המטבע הוירטואלי איתו המשתמש יכול להשיג באתר דרך משחקים, משימות, הפעלות ודרכים רבות נוספות. ניתן לרכוש בעזרת המטבעות הללו בגדים וירטואליים לדמות המשתמש (להלן: "פריטים", "פריטי לבוש", "בגדים") בחנויות המשחק הוירטואליות (למעט חנות האתר המלווה ברכישות בכסף אמיתי) ורהיטים לבית הוירטואלי השייך למשתמש במשחק (להלן: "פריטים", "פריטי מגורים", "פריטי בית"). אנו עשויים להגביל פריטים מסויימים לקבוצות מסויימות במשחק, למשתמשים מנויים, ולדרגות שונות באתר. כמו כן, אנו רשאים להגביל את האפשרות לצבירת המטבעות או לבטלה ללא שום הודעה מראש לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו רשאים למכור מטבעות, פריטי מגורים ופריטי לבוש בחנות האתר לרבות, אך לא רק בכתובת [www.tropy.co.il\store]. המטבעות באתר הם מטבעות וירטואלים ולא ניתנים להמרה לכסף אמיתי. אתם מצהרים בזאת כי בעת שימוש באתר לא תבצעו מכירה של אף פריט לאף משתמש באתר בכסף, ואף אתם מצהירים כי לא תרכשו פריטים בכסף מאף אחד ממשתמשי האתר. בנוסף לכך, אתם מצהירים בזאת כי לא תעשו שום החלפות למיניהן בין אתרים אחרים (לרבות החלפת פריטים בין אתרים אחרים), ולא תתנו יד למקרים של החלפות מסוג זה.

11. תוכן האתר ושחרור מאחריות
האתר והתכנים שבו ניתנים לשימוש ומסופקים "AS IS" וללא אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, או סטטוטורית מכל גורם מצדה של ההנהלה ו\או כל גורם הקשור בה. אין אנו מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישות שלך ו\או כי הגישה או הפעלת המשחק או כל פעולה הניגשת מהאתר יופעלו ללא תקלות או נקייה משגיאות או וירוסים\רכיבים מזיקים אחרים. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התוכן בצורה הטובה והמדוייקת ביותר ככל הניתן, אך איננה אחראית לתכנים, או לנכונות ואמינות המידע אשר מוצע בתכנים הללו.

11. שיפוי
הנכם מסכימים בזאת לשפות באופן מלא את ההנהלה, עובדיה, בעליה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמה בתוך 7 ימים מיום דרישתה הראשונה, להגן ולהחזיק בנו ובנושאי משרה, נושאי משרה, דירקטורים, בעלים, סוכנים, ספקי מידע, מעניקי רשיון ובעלי רשיון (ביחד, "הצדדים המשופים") מזיקים ונגד כל ההתחייבויות והעלויות (לרבות שכר טרחת עורך דין סביר) שהוציאה הצדדים המשופים בקשר עם כל תביעה הנובעת מהפרה כלשהי של הסכם זה. אתה תשמש את מיטב המאמצים לשתף פעולה איתנו להגנה על כל תביעה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על חשבוננו, להניח את ההגנה והבקרה הבלעדיים על כל עניין אחר שיישא על ידך. במקרה של פשיטת רגל של האתר ו\או סגירת האתר, צוות האתר ו\או מי מטעמה (לרבות מנהליה, עובדיה, וכל גורם אחר הקשור עמה) אינו מחויב להעניק פיצוי כלשהו על סגירתה, ולא תהא לכם שום טענה, ו\או דרישה, ו\או תביעה כלפי האתר ו\או מי מטעמה.

12. הגבלת תביעות
אתם מסכימים כי על אף האמור בכל חקיקה או דין הקובעים אחרת, כל תביעה או עילת תביעה הנובעות מהשימוש בהסכם או הקשורות אליו תוגש בתוך שנה אחת (1) לאחר התגבשות התביעה או עילת התביעה, שאלמלא כן הן תחסמנה לתמיד.

13. דיני מדינת ישראל
השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל, בהתעלם מעקרונות ברירת הדין שלהם. אתר זה מנוהל בישראל, איננו מציגים כל מצג על כך שתוכן האתר הינו ראוי או זמין לשימוש במיקום מסוים כלשהו. במידה ובחרתם להיכנס לאתר אתם עושים זאת מתוך יוזמתכם הבלעדית ואתם נושאים באחריות לציית לכל הדינים החלים, כולל כל דינים מקומיים רלוונטיים. אנשים הבוחרים להיכנס לאתר עושים זאת מיוזמתם והם נושאים באחריות לציות לכל הדינים החלים, כולל כל דינים מקומיים רלוונטיים. אולם ניתן לפנות לכל בית-משפט לצורך בקשת סעד זמני למניעת הפרת זכויות קניין רוחני.
טרופיטרופי התחילו לשחק